НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3266800 Картинка 12021489 Картинка 11409247 Картинка 904796 Картинка 1125114 Картинка 4271338 Картинка 2460821 Картинка 5282609 Картинка 623112 Картинка 9647208
Секция Информационни технологии за анализ на движенията

Ръководител
доц. Милен Чалъков, доктор вътр. +359 2 4014366  email: milen.chalakov@nsa.bg
Зала по информатика: (02) 4014(366)


КОНСПЕКТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 1. Понятие за информация. Количество информация.
 2. Информационни дейности и процеси – структурна схема, функции.
 3. Алгоритъм – определение, свойства, представяне. Видове алгоритми.
 4. Архитектура на компютърна система – структурна схема, функции, входно-изходни устройства.
 5. Памет на компютърна система – видове, особености.
 6. Програмно осигуряване на компютърна система. Операционна система (ОС) – определение, предназначение, основни функции.
 7. ОС Windows – въведение, характерни особености, графична среда и елементи.
 8. Операционни системи за мобилни устройства – видове.
 9. Синхронно и асинхронно обучение в електронна среда – видове, същност, основни понятия, приложен софтуер.
 10. File Explorer – основни функции. Работа с дискови устройства, директории и файлове.
 11. Структура на запис на информацията – файл и файлови спецификации, логически устройства, резервирани имена, основни операции с файлове.
 12. Програмен пакет Microsoft 365 – основни приложения, информационни и комуникационни възможности.
 13. Microsoft Office WORD – предназначение, основни функции, стартиране, атрибути на екрана, функции на менюта.
 14. Електронна таблица Microsoft Office EXCEL – предназначение, основни функции, стартиране, атрибути на екрана, функции на менюта.
 15. Microsoft Office PowerPoint – предназначение, основни функции, стартиране, атрибути на екрана, функции на менюта.
 16. Информационни и комуникационни технологии за обучение – видове. Уеб браузъри.
 17. Класификация на софтуера според условията на разпространение – видове, особености.
 18. Зловреден софтуер – класификация, видове. Антивирусен софтуер – видове.
 19. Основни форми на дистанционно обучение (синхронно и асинхронно).
 20. Информационни и комуникационни технологии в спорта. Базови приложения за моделиране и анализ на движения.
 21. Облачни среди – същност и структура на онлайн хранилище. Видове облачни хранилища.
 22. Локални и глобални комуникационни мрежи – основни понятия. ИНТЕРНЕТ – въведение и основни функции.

 

ЛИТЕРАТУРА

 1. Димитрова, Н., – Информационни и комуникационни технологии, София, 2021.
 2. Аракчийски Здр., Основи на информатиката и информационните технологии, НСА Прес, С., 2014.
 3. Аракчийски Здр., Моделиране на движенията в спорта, НСА Прес, С., 2015.
 4. Николина Димитрова, Милен Чалъков, Ръководство по информатика - II част, Microsоft Word – 2010, НСА Прес 2015.
 5. Вихрен Димитров, Николина Димитрова, Александър Шехтов – Ръководство по информатика – III част, Microsoft Excel – 2010, НСА Прес 2015.
 6. Обучение за Word за Windows - https://support.microsoft.com/en-us/word
 7. Обучение за Excel за Windows - https://support.microsoft.com/en-us/excel
 8. PowerPoint за обучение с Windows - https://support.microsoft.com/en-us/powerpoint
 9. Microsoft 365 - https://support.microsoft.com/bg-bg/office

 

Доц. Милен Чалъков, доктор

Департамент ДЕОИТ

Секция Информационни технологии за анализ на движенията

Контакти:

Студ. град: (02) 4014(366)

E-mail: milen.chalakov@nsa.bg


Проф. Николина Димитрова, дн

Департамент ДЕОИТ

Секция Информационни технологии за анализ на движенията

Контакти:

Студ. град: (02) 4014(366)

E-mail: ninansa@abv.bg


Доц. Милена Кулева, доктор

Департамент ДЕОИТ

Секция Информационни технологии за анализ на движенията

Контакти:

Студ. град: (02) 4014(366)

E-mail: milena.kuleva@nsa.bg