НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6147530 Картинка 4453742 Картинка 2847909 Картинка 4551556 Картинка 11540510 Картинка 5544460 Картинка 3674062 Картинка 7141648 Картинка 9475179 Картинка 5300841
Катедра Снежни спортове

Ръководител катедра
доц. Петър Янков, доктор вътр. +359 2 4014363  email: iankovski@mail.bg
Организатор учебна работа - Николай Евгениев +359 2 4014361


 

Катедра „Снежни спортове” е с традиции в НСА „Васил Левски”

Обучението по ски в НСА „Васил Левски” започва още през 1942 г. със създаването на Висшето училище по телесно възпитание. В учебния план за всички студенти е задължителен за изучаване практическият предмет по „Ски”. Под формата на „Ски курс” в първите две години обучението е свързано с техниката и методиката на началното обучение по „Ски”.

През 1943 г. се провежда първият курс с 60 студенти на х. „Алеко” – Витоша. Така от самото начало ски курсовете се превръщат в традиция за НСА „Васил Левски”, формирайки ски култура за всички поколения студенти. През 1952 г. се учредява катедра „Ски” във ВИФ „Георги Димитров”, а през 1955 г. неин ръководител става Иван Стайков. През този период наред с началното обучение по ски започват да се подготвят първите висококвалифицирани кадри по „Алпийски ски дисциплини” и „Ски бягане” в България. През 1966 г. ръководител на катедрата става Димитър Дражев и носи наименованието „Ски, колоездене и авто-мото”. От средата на 70-те години катедрата започва да приема специалисти по биатлон. През 1980 г. се преименува в катедра „Ски”, а по-късно в „Зимни спортове”. От 1989 г. ръководител на катедрата става Георги Зографов. През 1999 г. ръководството на катедрата се поема от Димитър Бърдарев, като се обединяват катедрите „Ски” и „ТАО” поради липсата на хабилитирани преподаватели.

На 17 май 2016 г. по инициатива на сектор „Снежни спортове” Академичният съвет приема предложението да се възстанови катедра „Снежни спортове”. За ръководител е избран Кръстьо Згуровски. Сега в катедра „Снежни спортове” се обучават студенти в пет основни олимпийски спорта, в три образователно-квалификационни степени. Преподават се основни модули в специалностите СА и АФАС. Катедрата със своите образователни програми е интегрирала специалистите в професионални организации от сферата на зимния спортен туризъм, така че те получават сертификати за ски и сноуборд учители в най-високото ниво с международно признаване. Преподавателите в катедрата участват активно и са членове в международни, национални, спортни и професионални организации. Във връзка с подобряване на качеството на обучителните стандарти през последните години са издадени интерактивни учебни помагала, качени са обучителни модули в Web базираното дистанционно обучение на НСА „Васил Левски”. Последните години студенти, обучавани и завършили образованието си в катедрата, са известни български спортисти като Александра Жекова, Радослав Янков, Владимир Зографски, Красимир Анев, Владимир Илиев и др.