НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5729921 Картинка 3517251 Картинка 11760481 Картинка 8683029 Картинка 8976697 Картинка 7442546 Картинка 5875272 Картинка 9440953 Картинка 8188657 Картинка 4396960
Катедра Снежни спортове

Ръководител катедра
доц. Петър Янков, доктор вътр. +359 2 4014363  email: iankovski@mail.bg

Изисквания за участие в курса „Снежни спортове" 2023/24г.

 

 1. Всеки студент е длъжен да участва в курса за Снежни спортове" по предварително определени
  график за учебната година. Същият трябва да потвърди участието си лично с подпис при
  секретарката на Катедрата / 410 кабинет/ до 01.12.2023 г.

 1. Заявления за отлагане на курс „Снежни Спортове” за следващата учебна година се подават в Деканатите в срок до 10.12.2023 г.

 1. Отложените студенти нямат право на избор в коя смяна да участват, а по преценка на „Снежни
  спорове" се включват в курс с налични свободни места.

 1. Студенти, които не са потвърдили участие в курс, нямат заявление за преместване или
  отлагане, са в режим на изчакване до наличие на свободни места. Същите се явяват при
  тръгването в с. Железница и се включват при възможност.

 1. Сборен пункт на центъра на село Железница в 9:00 ч. на датата определена в графика за
  съответния Факултет.

 1. Проверка на явилите се студенти със студентска книжка и лична карта за създаване на
  организация за 3 часов преход до ПУСБ „Проф. Иван Стайков" се извършва в 9:00 ч. от главния
  ръководител на курса.

 1. Закъснели студенти не се допускат до участие в курса.

 1. 3а нормалното преодоляване на дистанцията, студентите получават специални инструкции за начина на провеждане на учебния поход до базата.

 1. Строго забранено е закъснели студенти и групи извън направената организация да се качват
  самостоятелно. Същите не се включват в курса.

 1. 3а нормалното преодоляване на тежката дистанция до хижата,студента трябва да разполага
  със следното: Туристически обувки или подходящи такива за движение в дълбок сняг, яке и
  долнище, грейка, шапка, ръкавици, скиорски очила, скиорски чорапи, раница.

 1. Студентите, които не разполагат с лични ски, имат възможност срещу минимално заплащане
  да получат необходими ски, обувки, щеки от гардероба на ПУСБ „Проф. Иван Стайков"

 1. Заплащането на режийни разходи за курса „Снежни спортове" се извършва според
  нормативните документ при домакина на базата срещу отчетен документ.

 1. Учебната програма, режима на провеждане на занимание и специфичните подробности ще
  бъдат доведени до знание на студентите при пристигане в базата.

 1. Студента трябва да разполага с подходящ набор от медикаменти при грипни и простудни заболявания, както и тетрадка и химикал за лекции.