НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3820961 Картинка 11304902 Картинка 3492489 Картинка 12021418 Картинка 8958795 Картинка 4160039 Картинка 11790400 Картинка 8818796 Картинка 11640297 Картинка 9315987
Сектор Фехтовка


Преподаватели: проф. Красимир Петков, ДН

Спортна дейност Чуждестранни студенти Учебни материали по фехтовка

Секторът по фехтовка е ръководен при неговото създаване от четирима щатни преподаватели, които са Анто Младенов, Йордан Златков (БАРБАТА), Николай Генов и Красимир Петков. Качеството на обучение на сектора се е определяло от историческите определености в развитието на фехтовката. В началото липсата на познания на първите преподаватели по фехтовка са компенсирали с огромно трудолюбие. В последствие научните контакти, състезателната дейност и личностните качества на ръководителите на сектора спомагат качеството на обучението да достигне високо университетско европейско ниво. Високите спортни резултати на студентите от НСА са доказателство за високата практико.приложна стойност на обучението.

Множество специалисти, завършили фехтовка в НСА успешно работят и зад граница.