НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2787091 Картинка 13052 Картинка 10649941 Картинка 10532778 Картинка 2874485 Картинка 11220095 Картинка 8978822 Картинка 963083 Картинка 2456077 Картинка 3633126
Катедра ТМ на кинезитерапията

Ръководител катедра
доц. Любомира Саздова, доктор вътр. +359 2 4014479  email: l_sazdova@abv.bg

 

ПРЕДДИПЛОМНА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА

За учебната 2019-2020г. КАТЕДРА „ТМКТ”

за периода – 13.07 до 14.08.2020 г.

 

 

Група 1 КЛИНИЧНА: ЦЕНТЪР ПО ФИЗИОТЕРАПИЯ – Царско село

Отговорник: доц. Дияна Попова – Добрева, доктор

Първи ден: 13.07.2020 г. 10:30 часа

        

1.     Д.Дамянов                            32373                                             

2.     Н.Божилов                            32381                                             

3.     Д.Спасова                            32459                                    

4.     В.Тошева                              32422        

5.     К.Киров                                32394

 

 

Група 2 КЛИНИЧНА КЛИНИЧНА БАЗА : 8 ДКЦ

Отговорник: гл.ас. Денка Маринова, доктор

Първи ден: 13.07.2020 г. 11:00 часа часа в отделение „Физиотерапия“

 

1.     Д.Кожухаров                        32438

2.     А.Цветанов                           32374

3.     М.Папазова                           32429

4.     А.Колева                               32407

5.     Р.Гергова                              32423

6.     М.Ангелова                           32443

 

 

Група 3 КЛИНИЧНА БАЗА: НСБФТР –„Овча купел”

Отговорник: гл.ас.Таня Груева - Панева, доктор

Първи ден: 13.07.2020 г. 08:00 часа

 

1.     М. Йълмаз                             30821

2.     Я.Петков                               32391

3.     К.Славов                               32380

Първи ден: 13.07.2020 г. 11:45 часа

 

4.     М.Луканова                          32428

5.     Б.Василев                             32383

 

 

Група 4 КЛИНИЧНА БАЗА: МБАЛ – НКБ (III градска)

Отговорник: доц. Димитър Ганчев, ДН

Първи ден: 13.07.2020 г. 09:30 часа

 

1.     Б.Хаустов                              32367

2.     М.Минчев                             30124

3.     И.Ангелова                           32452

4.     И. Иванов                             32474

5.     Д.Сапмаз                               30886