НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5840566 Картинка 11363083 Картинка 4511204 Картинка 9954171 Картинка 1976986 Картинка 7266118 Картинка 2707907 Картинка 2232021 Картинка 492839 Картинка 737396
Катедра ТМ на кинезитерапията

Ръководител катедра
доц. Любомира Саздова, доктор вътр. +359 2 4014479  email: l_sazdova@abv.bg

Започва записването за избираемите дисциплини

2 курс
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

В този семестър студентите трябва да изберат задължително  
2 ECTS

 

  1. Ароматотерапия

Водещ преподавател: доц.Диана Попова-Добрева, доктор           2 ECTS

 

  1. 2. Мобилизационен стречинг

Водещ преподавател: Проф. Николай Попов, ДН                         2 ECTS

 

  1. КТ при спортни травми

Водещ преподавател: проф. Румяна Ташева, доктор                    2 ECTS

 

Всеки студент се записва лично до 15.03.2022 г. в кабинет 404, ул. Гургулят 1.

Информация за заниманията е изнесена на информационното табло пред кабинет 404 на ул. Гургулят 1