НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 12336268 Картинка 177947 Картинка 10528232 Картинка 10564603 Картинка 4532144 Картинка 8494082 Картинка 9563831 Картинка 3015530 Картинка 6718750 Картинка 716806
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация

Ръководител катедра
доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор вътр. +359 2 4014454  email: kristin.grigorova@abv.bg

  
Документи за изтегляне
pdf file
Седмично разписание за 1 курс – Медицинска сестра зимен семестър, уч. 2023/2024
pdf file
Програма КИНЕЗИТЕРАПИЯ, III курс, V семестър, ФОЗЗГТ 2023-24
pdf file
Програма KИНЕЗИТЕРАПИЯ IV КУРС 2023-2024
pdf file
Програма Кинезитерапия , ІІІ к, Летен VІ - и семестър , уч. 2023/2024