НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6407125 Картинка 670032 Картинка 608096 Картинка 8042594 Картинка 10563917 Картинка 7337775 Картинка 3184260 Картинка 2711861 Картинка 9016127 Картинка 5336323
Катедра Гимнастика

Ръководител катедра
доц. Георги Сергиев, доктор вътр. +359 2 4014369  email: doc.georgisergiev2020@abv.bg, sergiev_nsa@abv.bg Зам. по учебната работа
доц. Нели Танкушева, доктор вътр. +359 2 4014353  email: doc.nelitankusheva@abv.bg Зам. по научно изследователската работа
доц. Марина Петрова, доктор вътр. +359 2 4014353  email: gl.as.marinapetrova2020@abv.bg

ЛЕКЦИОНЕН КУРС ПО ГИМНАСТИКА

Автори: проф. дпн. Никола Хаджиев

               проф. дпн. Кирил Андонов

 

                      

Компютърна реализация: Вл.Гроздев

Темите са разработени на PowerPoint. Можете да изтеглите даден файл
от библиотеката по-долу и да го разгледате.

Документи за изтегляне
ppt file
1. Селекция на талантите в гимнастиката
ppt file
2. Планиране на тренировъчния процес в гимнастиката
ppt file
3. Биомеханика на гимнастическите упражнения
ppt file
4. Физическа подготовка в гимнастиката
ppt file
5. Управление в гимнастиката
ppt file
6. Контрол на спортната тренировка в гимнастиката