НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8680674 Картинка 7141224 Картинка 5008522 Картинка 5267419 Картинка 8994686 Картинка 11549356 Картинка 12084357 Картинка 5660998 Картинка 10108379 Картинка 667406
Катедра Гимнастика

Ръководител катедра
доц. Георги Сергиев, доктор вътр. +359 2 4014369  email: doc.georgisergiev2020@abv.bg, sergiev_nsa@abv.bg Зам. по учебната работа
доц. Нели Танкушева, доктор вътр. +359 2 4014353  email: doc.nelitankusheva@abv.bg Зам. по научно изследователската работа
доц. Марина Петрова, доктор вътр. +359 2 4014353  email: gl.as.marinapetrova2020@abv.bg

ВЪПРОСНИЦИ

Във файловете по-долу са поместени въпросите за изпит по гимнастика - 2 курс мъже и жени и за 3 курс МП Гимнастика

Документи за изтегляне
pdf file
Въпросник за подготовка за теоретичния изпит по Гимнастика за ІІ-ри курс - мъже
pdf file
Въпросник за подготовка за теоретичния изпит по Гимнастика за ІІ-ри курс - жени
pdf file
Примерни въпроси за Методика на преподаването III курс