НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3112009 Картинка 8683252 Картинка 2647562 Картинка 9259054 Картинка 4136352 Картинка 10124886 Картинка 6831271 Картинка 7991389 Картинка 3736990 Картинка 5047842
Катедра Гимнастика

Ръководител катедра
доц. Георги Сергиев, доктор вътр. +359 2 4014369  email: doc.georgisergiev2020@abv.bg, sergiev_nsa@abv.bg Зам. по учебната работа
доц. Нели Танкушева, доктор вътр. +359 2 4014353  email: doc.nelitankusheva@abv.bg Зам. по научно изследователската работа
доц. Марина Петрова, доктор вътр. +359 2 4014353  email: gl.as.marinapetrova2020@abv.bg