НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7501863 Картинка 24348 Картинка 6856808 Картинка 1715351 Картинка 7589259 Картинка 11418166 Картинка 5762149 Картинка 8783261 Картинка 7793829 Картинка 8767334
Сектор Биомеханика


Преподаватели: доц. Блага Трайкова, доктор | доц. Иван М. Иванов
Хонорувани преподаватели: доц. Огнян Тишинов, доктор

Лаборатория по биомеханика Конспект
 

Национална спортна академия "Васил Левски"
Лаборатория по биомеханика и двигателен контрол

Мисия
Основната цел на лабораторията е повишаване на качеството на обучението и развиване на спортната наука.

Оборудване
Лабораторията е оборудвана с едни от най-модерните аналитични и измервателни системи достъпни в момента, както и някои специално изработени приспособления.
Оборудването е способно да ипълнява всички кинематични и динамични измервания нужни за анализа на човешките способности в спортната наука.

Системи

Ariel Computerised Exercise System (ACES)
Софтуерната система ACES е компютъризирана система за упражнения, която автоматично наблюдава. контролира и променя съпротивлението и скоростта докато бива използвана.
Може да бъде използвана ___, изокинетично и изометрично. Системата записва измервания на движенията, силата и издръжливост с капацитет за съхранение и бъдещо сравнение на записите.

Ariel Performance Analysis System (APAS)
APAS е 3D базирана програма за анализиране, с възможносттите да записва видео от няколко различни камери едновременно.

Софтуера APAS интегрира компютърен и видео обработващ хардуер със софтуерни модули, които могат да събират, обработват, анализират и представят данни.

High Speed Dual Camera Digital Imaging System
Системата записва поредица от дигитални образи със честота от 500 кадъра за секунда.


Заснетия материал от двете камери (или част от него) може да бъде прегледан със зададена от потребителя честота на възпроизвеждане на образа (кадри за секунда), кадър по кадър или на стоп-кадър. Може също така да бъде запазен за бъдещо анализиране на двигателните характеристики.

LAXTHA QEMG-4 System
QEMG-4 е четири канално, дигитално ЕМГ измервателно и анализиращо оборудване, базирано на PC и RS-232C комуникация. 
is a 4-channel digital EMG measurement and analysis equipment, based on a PC and RS-232C communication.

Системата има функции на измерване,
The system have overall functions of measurement, acquisition, analysis and storage of the EMG data.

F-Scan
F-Scan is an pressure assessment system that senses bipedal plantar pressures using paper-thin, disposable, insole sensors or multisensor mat.

The system senses the dynamic barefoot pressures in real time, presenting the information as a vivid 2-D or 3-D colour coded display, and allows recording of the information for later review and analysis.

Accelerometric system
The Accelerometric system is specially constructed for the needs of the laboratory.

It is based on a PC and RS-232C communication and allows measurement of accelerations data in three independent directions and recording of the information for later review and analysis.

Tensometric system
The tensometric system is specially constructed for the needs of the laboratory.

It is based on a PC and RS-232C communication, allows acquisition of pressure, COF trajectory and balance data and recording of the information for later review and analysis.

Dynamometric system
The dynamometric system is specially constructed for the needs of the laboratory.
It is based on a PC and RS-232C communication, allows acquisition of pressure (strength) variation and recording of the information for later review and analysis.----


Main scientific research areas:


  1. Research in the field of Functional Anatomy, as well as in recreation;
  2. Development of motor control of children, adults and special groups;
  3. Analyses of sport performance of beginners and elite athletes in different sports.