НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7515794 Картинка 6892456 Картинка 10327435 Картинка 10874450 Картинка 632504 Картинка 5632579 Картинка 10988212 Картинка 1634045 Картинка 11659488 Картинка 6482906
Катедра Лека атлетика

Ръководител катедра
доц. инж. Григор Гутев, доктор вътр. +359 2 4014297  email: grigor.gutev@gmail.com
Организатор уч.работа: Димитринка Шолева +359 2 4014298
Закрита лекоатлетическа писта: +359 2 4014295
Е-mail на катедрата: nsa_athletics@abv.bg
Документи за изтегляне
pdf file
Конспект - Методика на обучението и преподаване
pdf file
Конспект - Специалност
pdf file
Конспект - Техника и правилознание
pdf file
Конспект - Кондиционна подготовка и спорт