НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10449035 Картинка 5628293 Картинка 4689413 Картинка 7637541 Картинка 5834568 Картинка 3369776 Картинка 7024827 Картинка 7628012 Картинка 1117710 Картинка 4195096
Катедра Лека атлетика

Ръководител катедра
доц. инж. Григор Гутев, доктор вътр. +359 2 4014297  email: grigor.gutev@gmail.com

Учебници, ръководства, тезиси и учебни програми за НСА по лека атлетика

 No

Вид

Наименование

Година

1.      

Учебна програма

Учебна програма за Висшето училище за физическа култура “Г.Димитров”.- С., Физкултура, 1953

1953

2.      

Учебна програма

Учебна програма по атлетика.- С., ВКФС, 1955

1955

3.      

Учебник

Учебник записки. За студентите от ВИФ “Г.Димитров”.- / под общата редакция на Й.Кръстев. С., МиФ, 1964

1964

4.      

Ръководство

Методическо ръководство по лека атлетика./ под редакцията на А.Коларов.- С., МиФ, 1975

1975

5.      

Учебник

Учебник за студентите от ВИФ “Г.Димитров”./ под редакцията на А. Коларов.- С., МиФ, 1977

1977

6.      

Ръководство

Методическо ръководство по лека атлетика. Учебник-записки за техникума по подготовка на физкултурни кадри./ под общата редакция на Г.Кабуров.  – С., ЕЦНПКФКС, 1980

1980

7.      

Учебник

Учебник-записки за техникума по подготовка на физкултурни кадри – Правец./ под общата редакция на Д. Бъчваров.- С., ЕЦНПКФКС, 1982

1982

 

8.      

Учебна програма

Учебна програма по дисциплината ЛЕКА АТЛЕТИКА./ Съставители: доц. Ст. Стнчев, доц. Г. Лазаров,кфн.- С., МНП, ВИФ “Г.Димитров”, 1984

1984

9.      

Учебник

Учебник за студенти от НСА./ под ред. на К.Жалов.- С., МиФ, 1991

1991

10.   

Тезиси

Програма за обучение, контрол и самоконтрол./ под ред. на проф. М.Бъчваров.- С., НСА-ИПБ, 1991

1991

11.   

Тезиси

Тезиси: Техника и правилознание./ под ред на проф. М.Бъчваров.- С., НСА ИПБ, 1992

1992

12.   

Тезиси

Лека атлетика – техника и правилознание.- Автори: М. Бъчваров, А.Славчев; С., НСА-ИПБ, 1995

1995

13.   

Учебник

Лека атлетика. Учебник за студенти от УФ на НСА.- Автор: М.Бъчваров; С., Нови знания, 1999

1999

14.   

Учебна програма

Учебни програми по лека атлетика за студентите от УФ, ТФ и ФКТ./ под ред. на С.Стойков.- С., НСА-ИПБ, 1999

1999

15.   

Учебник

Лекоатлетически скокове. Учебник за студентите от специалност “Лека атлетика” при НСА “В.Левски”, гр. София.- под ред. на доц. О. Миладинов., Електронен носител – CD, С., 2004

2004