НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10599129 Картинка 4559337 Картинка 1916872 Картинка 11299746 Картинка 2437392 Картинка 96357 Картинка 545224 Картинка 8259787 Картинка 12113122 Картинка 9899757
Катедра Лека атлетика

Ръководител катедра
доц. инж. Григор Гутев, доктор вътр. +359 2 4014297  email: grigor.gutev@gmail.com

 
Спортно усъвършенстване на студентите, специалисти по лека атлетика

Всички студенти от НСА, обучаващи се в специалност Лека атлетика, са задължени в рамките на учебната програма да посещават часовете по спортно усъвършенстване.
В катедра “Лека атлетика” спортното усъвършенстване в специалността се провежда в следните направления:

  • а) усъвършенстване във високото спортно майсторство в рамките на лекоатлетическия клуб при КЛАСА, с отговорник доц. д-р Б. Шишков и съответните преподаватели-треньори от катедрата;
  • б) усъвършенстване в спортното съдийство по лека атлетика в рамките на ССКЛА при КЛАСА, с отговорник доц. д-р А. Славчев;
  • в) Усъвършенстване в педагогическата работа с подрастващи лекоатлети в рамките на ДЮСШ по лека атлетика при НСА

Всички студенти от ТФ и УФ, обучаващите се в специалността Лека атлетика, в началото на всяка учебна година трябва да заявят в Катедрата формата на спортно усъвършенстване, която ще водят.
Сформираните групи по спортно усъвършенстване, служат за база на учебно-методичните практики по лека атлетика, предвидени в учебния план. Учебно-тренировъчния процес в тях се провежда съгласно изискванията на учебните програми приети от катедра “Лека атлетика”.
Ръководството, контролът и заверката на тези задължения на студентите се организира от катедра “Лека атлетика”, която определя водещите спортното усъвършенстване преподаватели.
Преподавателите, водещи специалност, заверяват семестъра на студентите-специалисти по лека атлетика само при наличието на подпис на преподавателя по спортно усъвършенстване.
Всички студенти, които не са включени в представителните отбори на НСА, трябва задължително да участват в състезанията от студентския спортен календар (вътрешен и национален) на 100%.

Усъвършенстване на студентите във високото спортно майсторство в рамките на лекоатлетическия клуб КЛАСА е регламентирано с Правилник на клуба в който са определени правата и задълженията на състезателите при взаимоотношенията им с Клуба.

Усъвършенстването на студентите-лекоатлети в спортното съдийство по лека атлетика се осъществява в рамките на спортно-съдийската комисия по лека атлетика (ССКЛА) при КЛАСА, с председател доц. д-р А. Славчев. От студентите-лекоатлети, включили се в тази форма на спортно усъвършенстване, се изисква:

  1. редовно да участват в организационно-методическите занимания на ССКЛА при КЛАСА в рамките на учебната година;
  2. да вземат участие, като съдии най-малко в 75% от състезанията по лека атлетика, включени в годишния спортно-състезателен календар на БФЛА, клуб КЛАСА и катедра Лека атлетика;
  3. успешно да положат изпит за придобиване на съдийска квалификация, съгласно изискванията на републиканската спортно-съдийска комисия;

Спортното усъвършенстване в треньорското майсторство се организира в рамките на ДЮШ към катедра “Лека атлетика”. Студентите-лекоатлети, включили се в тази форма на спортно усъвършенстване, се задължават:

  1. да сформират групи от деца на възраст от 10 до 14 години, с които да провеждат редовни занимания по лека атлетика по утвърдена учебно-тренировъчна програма;
  2. да организират учебно-тренировъчния процес в детските групи, така, че той да е в помощ на учебно-методическите практики по лека атлетика, предвидени в учебния план;
  3. да подберат най-талантливите от занимаващите се деца и сформират с тях отбори момчета и момичета, с които да вземат участие в провеждащите се районни, градски, зонални и държавни първенства за съответстващите възрастови групи.