НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4087454 Картинка 2700503 Картинка 5142129 Картинка 8569790 Картинка 2136240 Картинка 4885782 Картинка 7752724 Картинка 2250855 Картинка 8445308 Картинка 10597352
Катедра Лека атлетика

Ръководител катедра
доц. инж. Григор Гутев, доктор вътр. +359 2 4014297  email: grigor.gutev@gmail.com

 

Дати за ИЗПИТ по избираемата дисциплина “Правилознание в леката атлетика” за студенти ІІ курс ТФ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Редовна сесия - на 28.10.2011 год. (Петък) от 13:30 часа
Поправителна сесия - на 25.11.2011 год. (Петък) от 13:30 часа
в методичен к-т по Лека атлетика в Закрити спортни съоръжения (по стълбите над мъжката съблекалня)