НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8743606 Картинка 7522753 Картинка 2734103 Картинка 10401838 Картинка 62141 Картинка 4513602 Картинка 7570151 Картинка 7760173 Картинка 3025465 Картинка 11771897
Катедра Психология, педагогика и социология

Ръководител катедра
проф. д-р Галина Домусчиева-Роглева вътр. +359 2 4014276  email: galinarogleva@abv.bg