НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1054410 Картинка 11173782 Картинка 1619063 Картинка 11450259 Картинка 8847134 Картинка 8023728 Картинка 9871754 Картинка 9015150 Картинка 3630636 Картинка 11740328

НСА ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

Публикувано на 05 юни 2024


Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) с номер BG16FFPR003-2.001-0069 и наименование „Модернизиране на образователна, спортна и туристическа инфраструктура - важен фактор за развитието на качеството на човешкия капитал и конкурентоспособността на югозападен регион“ с ВОДЕЩ ПАРТНЬОР - НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ще се проведе на 06.06.2024 г. от 14:00 часа в:

Заседателна зала - 3-ти етаж, Ректорат на НСА, с адрес: гр. София, ж.к. СТУДЕНТСКИ ГРАД, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 21.

Публични обсъждания ще бъдат проведени в населените места (общини) от областта, където са планирани дейности в концепциите за ИТИ.

За участие в публичните събития са поканени партньорите в концепциите НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, ОБЩИНА БАНСКО, представители на местните администрации, заинтересовани организации и институции, медии, широката общественост.

Целта на публичните обсъждания е да бъде осигурено участието на местните общности в процеса на подбор, като мненията и коментарите да бъдат представени на широкия състав на РСР на ЮЗР, който да ги вземе под внимание, преди да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение и да одобри общата програмна концепция за развитие на ЮЗР.

Заинтересовани страни могат да изразят своето мнение по време на обсъжданията или чрез анкети, които са достъпни на Фейсбук страницата на ОИЦ – София, както и на сайта www.eufunds.bg. Препоръки или възражения могат да се изпращат също и на електронната поща на ОИЦ-София/ Звено за публични консултации към РСР на ЮЗР oic.sofia@gmail.com в срок до три дни от приключване на всички публични обсъждания.

Областен информационен център – София-град и София-област, като част от Звеното за публични консултации към РСР на Югозападния регион, организира провеждането на публични обсъждания на Концепциите за интегрирани териториални инвестиции, преминали етапа на оценка на административно съответствие и допустимост. 9 са концепциите за ИТИ от София област, които успешно преминаха този етап.

Анкета

Изтеглете презентацията на КИТИ с номер BG16FFPR003-2.001-0069 


Ръководител на проекта - Елена Тричкова

e-mail: trichkova@abv.bg

тел.: 0888 150 444

 


 
Facebook Twitter Share