НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3679292 Картинка 9489734 Картинка 3622506 Картинка 819811 Картинка 347908 Картинка 5588241 Картинка 11882920 Картинка 2308886 Картинка 4975338 Картинка 4656298
Изтъкнати личности

проф. Драгомир Матеев проф. Иван Стайков проф. Ема Герон проф. Райко Петров проф. Никола Хаджиев проф. Георги Кабуров проф. Цветан Желязков проф. Михаил Бъчваров проф. Янош Брогли

В страниците, които следват, представяме изтъкнати личности,
свързали живота и таланта си
с изграждането на Националната спортна академия.
Те са с изключителен принос за развитието на спорта, 
масовата физическа култура и спортната наука в България.
Тяхната роля не може да се надцени. Тя е факт!

 
 
Facebook Twitter Share