НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5276015 Картинка 6413280 Картинка 408163 Картинка 2458327 Картинка 156242 Картинка 1123787 Картинка 3754714 Картинка 10728972 Картинка 8277752 Картинка 5291969
проф. Цветан Желязков

проф. Цветан Желязков
доктор на педагогическите науки,
изтъкнат български учен,
един от пионерите на спортната наука в България

 

Роден е на 24.12.1930 год. в с.Раяновци, Видински окръг, в учителско семейство. Завършва с отличие гимназия в гр. Белоградчик – 1948 г., а през 1953 г. със същия успех и Висшия институт за физкултура /ВИФ/.

В периода 1953-1967 г. е треньор по баскетбол в системата на ВУЗ и с Националния отбор на България /ж/. Ръководените от него отбори са спечелили четири шампионски титли: Академик /ж/ - 1957, 1960, 1966; Академик /м/ 1963. С националния отбор /жени/ - Европейска титла, 1958 г., две втори места на Световното първенство, 1959 и на Европейското първенство, 1960 г., както и златни медали на Универсиадата, 1961 г. През същата година е избран за “треньор на годината” и е удостоен със званието “заслужил треньор по баскетбол”.

 1. От 1967 г. е главен асистент по баскетбол във ВИФ. През 1970 г. е избран за доцент.
 2. През 1973 г. е ръководител на катедра “Научни основи на спортната тренировка”.
 3. От 1976 до 1979 г. е Декан по СДК във ВИФ.
 4. През 1978 г. защитава докторска дисертация на тема “Методологични основи на управлението и оптимизирането на спортната подготовка при висококвалифицирани спортисти”.
 5. От 1981 г. е професор по “Теория и методика на спортната тренировка” при ВИФ и НСА “В. Левски”.
 6. От 1983 до 1987 г. е член на комисията по “Философските, педагогическите и социологическите науки” при ВАК.

В периода 1964 г. до Олимпиадата в Атланта, 1996 г. е перманентно свързан с изграждането и управлението на системата за Олимпийска подготовка на България в качеството си на:

 1. главен методист /1964, 1972/;
 2. директор на “Центъра за научно-приложна дейност в спорта” /1981-1992/;
 3. зам.председател на БСФС /1982-1991/;
 4. зам.председател на “Държавния комитет за физическо възпитание и спорт” при МС /1995-1997/.

Научно-изследователската, приложната и педагогическата дейност на проф.Цв. Желязков е отразена в над 160 научни труда, включително 22 монографии, учебници, ръководства и др. В тях се разглеждат теоретико-методични и технологични проблеми на спортната тренировка, прилагането на математико-статистически методи за контрол и оптимизиране на тренировъчния процес с елитни спортисти. Голяма част от тях, включително и четири крупни монографии са отпечатани на английски, френски, испански, сръбски и други езици.

Представял е страната на Световните научни конгреси по физическо възпитание и спорт под егидата на ЮНЕСКО в Москва, 1973г.; Тбилиси, 1980; Юджийн, САЩ, 1984; Колорадо-Спрингс, САЩ, 1987; Сеул, 1982; Барселона, 1992; Дубровник, 1997; Опатия, 2001; Москва, 2003, както и на други научни симпозиуми, на които е изнесъл над 50 научни доклада.

Като експерт и лектор участвува в редица международни курсове и семинари за квалификация на спортно-педагогически кадри. Чете лекции по “Теория и методика на спортната тренировка” в Олимпийската академия на Мексико, Спортната академия в Белград, факултета по Кинезиология към Загребския университет.

 1. От 1983 г. е член на Научно-изследователския комитет към CIEPS /Съвет за физическо възпитание и спорт/ при ЮНЕСКО.
 2. От 1998 г. е член на Международната асоциация – Sport Kinetics.
 3. През 2001 г. е избран за член на научния борд на American Biographical institute.
 4. Член е на колегии на научните списания “Kineziologija”, Загреб; “Facta Universitatis”, Ниш; “Спорт и наука”, София.

Като общественик и ръководител в сферата на спорта проф.Цв. Желязков е бил:

 1. зам.председател на СФД “Академик”-СФ;
 2. зам.председател на БФ “Баскетбол”;
 3. зам.председател на ЦС на БСФС;
 4. член на България олимпийски комитет и др.

За своята целокупна дейност той е многократно награждаван от наши и международни институции:

 1. Почетен знак на София І ст.-1980;
 2. Народен орден на труда /златен/ 1972, 1988;
 3. Орден Кирил и Методи ІІ ст., 1980г.;
 4. Орден 1300 г. България, 1981;
 5. Златен медал за особени заслуги от БСФС, 1983;
 6. Заслужил деятел и заслужил треньор.

През 2004 г. е номиниран и избран от Международния изследователски борд на American Biographical institute за “Личност на годината” – “MAN OF THE 2004” за неговите “цялостни постижения и приноси към обществото”.

В момента чете лекции в НСА по “Теория и методика на спортната тренировка” на студенти, магистри, докторанти и курсисти по СДК. Член е на СНС по “Теория и методика на спортната тренировка /вкл.Лечебна физкултура/” към ВАК. Владее френски, руски и сръбски езици.

 
 
Facebook Twitter Share