НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2576985 Картинка 862178 Картинка 6501047 Картинка 11090512 Картинка 5131990 Картинка 4321635 Картинка 5982750 Картинка 2921969 Картинка 12276270 Картинка 3941864
Кинезитерапия

Анотация на програмата Разписание на часовете - кинезитерапия Вътрешна защита на магистърски тези

Ръководител магистърска програма „Кинезитерапия“
Проф. Даниела Любенова, доктор

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА КИНЕЗИТЕРАПИЯ

1. Подаване на молба по образец до ръководителя на магистърската програма в срок до 30 юни, (при защита на октомрийска изпитна сесия) и 30 януари (при защита на юнска изпитна сесия).

2. Разглеждане на молбите и приемане на представените теми за научни разработки от Програмния съвет в срок 1-10 юли (при защита на октомрийска изпитна сесия) и 1-10 февруари (при защита на юнска изпитна сесия)

3. Краен срок за уточнение провеждането на учебно-клиничната практика по отделните специализации до 25 май – дати, дневна продължителност на практиката и отговорници по отделните клинични бази (клиничен преподавател и университетски преподавател от съответната специализация).

4. Сроковете за разглеждане на нови избираеми и специализации - до 1 март – предаване на новите или актуализирани учебни програми и обсъждане от Програмния съвет до 20 март. Регламент за представяне от вносителя - 10 минути.

5. Срокове за разглеждане на върнати за корекции учебни програми - предаване на коригираните учебни програми до 7 април и обсъждане в Програмния съвет между 15-20 април. Регламент за представяне от вносителя - 10 минути.

6. Въвеждане на книга, в която да се вписват внесените документи за обсъждане в Програмния съвет не по-късно от 1 седмица преди насроченото заседание, на хартиен и електронен носител. Да се вписва датата и вносителя.

 

Кинезитерапия - 1 година
 
Документи за изтегляне
doc file
Изисквания за дипломна работа
doc file
Специализации
doc file
Конспекти за магистърска програма по кинезитерапия
docx file
Конспекти за Държавен изпит - Магистърска програма Кинезитерапия
    
 
Facebook Twitter Share