НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 432076 Картинка 3864413 Картинка 3167322 Картинка 8191294 Картинка 11219431 Картинка 2887633 Картинка 171585 Картинка 2206547 Картинка 2709469 Картинка 198992
Спортен мениджмънт

Конспект за Държавен изпит Разписание РО Разписание ЗО

Ръководител на програма - проф. Бисер Цолов


Област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.6 Спорт
Специалност: Спортен мениджмънт
Форма на обучение: Редовна, Задочна и Дистанционна
Продължителност на обучението: Два семестъра

ПРОГРАМЕН СЪВЕТ

 • проф. Бисер Цолов, дн – ръководител на програмата (biser.tsolov@nsa.bg)
 • доц. Нина Атанасова, доктор – координатор (nina.atanasova@nsa.bg)
 • доц. Иван Сандански, доктор
 • проф. Елеонора Милева, доктор
 • доц. Иван Славчев, доктор
 • доц. Венцислав Гаврилов, доктор
 • Нина Иванова – студент

ФИЛОСОФИЯ ЗА МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ

Обучението в ОКС „Магистър“ е на изключително високо ниво и включва основополагащи и нови специализирани знания в областта на спортния мениджмънт. То се базира на екипна и самостоятелна работа, като не разчита на лекционно-семинарната форма на обучение, нито на фиксирани изпитни сесии. Постиженията се индикират чрез мобилен самоконтрол. Крайният резултат е пряка функция от активността на студентите и класата на преподавателския екип.

Философията на обучението е: НИЕ СМЕ НАЙ-ДОБРИТЕ, НО ВИНАГИ МОЖЕ ОЩЕ.
Кариера се прави с: ЖЕЛАНИЕ, ПОСТОЯНСТВО, ТЪРПЕНИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ.
НИЕ ЩЕ ВИ ОСИГУРИМ: НАЙ-ДОБРОТО ОТ НАЙ-ДОБРОТО ОБУЧЕНИЕ В НЕОБЯТНАТА ТЕРИТОРИЯ НА СПОРТНИЯ БИЗНЕС!

ОБЛАСТ И ОБХВАТ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА

Обучението предоставя богата гама от специализирани знания, чрез които студентите придобиват умения:

 • Да прилагат управленските функции, мениджърските принципи, методи и тактики в управлението на Системата за физическо възпитание и спорт (СФВС), в т.ч. да участват в осъществяване на контрола и административното обслужване на спортни организации.
 • Да разработват и управляват маркетингови политики на спортни производствени структури и да реализират маркетингови изследвания.
 • Да участват активно в реализирането на мениджмънта на човешките ресурси, на спортни състезания, на спортни продукти и др.
 • Да разработват икономически проучвания и анализи на консултантско и експертно ниво.
 • Да провеждат самостоятелни научно-изследователски анализи в спортния мениджмънт в т.ч. разработването на бизнес проекти.
 • Да провежда комуникация на бизнес английски език и др.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Професионалната реализация на завършилите магистърската програма по спортен мениджмънт е широкопрофилна:

 • В държавни и международни институции и организации.
 • В управлението на спортни федерации и клубове и на частни спортни формирования.
 • В посреднически агенции и фирми за спортно предприемачество.
 • В хотелски комплекси и анимационно-развлекателни дейности.
 • В държавни и общински администрации за управление на спортни дейности.
 • В детско-юношески и училищни спортни школи.
 • В предприятия за производство и търговия на спортни артикули.
 
 
Facebook Twitter Share