НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2975422 Картинка 5790528 Картинка 3502326 Картинка 8445419 Картинка 1892529 Картинка 36231 Картинка 5580084 Картинка 9419152 Картинка 1819857 Картинка 4507130
Спортна журналистика

 

 

 • Учебният процес се осъществява в единствения по рода си специализиран кабинет за аудиовизуално обучение от опитни преподаватели от НСА.
 • Сред обучаващите има и утвърдени имена в спортната журналистика с натрупан дългогодишен опит в медиите:
  • телевизия: Василена Матакиева - БНТ и Ива Стоянова - НОВА;
  • радио: Светлослав Костов - БНР;
  • преса: Здравка Йорданова - вестник "Българска армия", Николай Кръстев - списание "Спринт" и д-р Теодор Борисов - вестник "Меридиан мач".
 • Гостуващи лектори само за последната две учебни години бяха: коментаторите от Eurosport Асен Спиридонов и Никола Ибришимов, дългогодишните спортни журналисти от телевизиите: БНТ – Вера Маринова и Камен Алипиев, bTV - Борис Календеров и Станимира Атанасова, футболният коментатор Георги Драгоев от "ДИЕМА" и др.
 • Благодарение на подписан договор между НСА "Васил Левски" и БНТ се осъществява стажантска практика в дирекция "Спорт" на обществената телевизия.
 • Възможност за гостуване с цел практическо обучение има и в най-популярния спортен сайт у нас: Sportal.bg, в телевизиите Euronews BG и Eurosport, които излъчват всекидневно спортни новини, в най-авторитетния ежедневник за спорт в България "Мач телеграф", в доказалите се през годините национални институции: БТА и БНР.

 Ръководител на програма - проф. дн Татяна Янчева (iancheva.tatiana@gmail.com)


Област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.6 Спорт
Специалност: Спортна журналистика
Форма на обучение: Редовна и Задочна
Продължителност на обучението: Два семестъра

Спортната журналистика е нова, междудисциплинарна област на научното познание, където се пресичат спортната наука и медиезнанието.
Магистърската програма е изградена на основата на принципите на т.н. нова или научна журналистика, т.е. отделя се по-голямо внимание на социалните аспекти на спорта.

Магистърската програма по Спортна журналистика е конструирана за задоволяване потребността на спортните редакции на масмедиите от квалифицирани и компетентни репортери, журналисти в радио, телевизия, преса. Завършилите магистърската програма може да заемат длъжностите за които съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите се изисква магистърска степен на образование - редактор (шифър -2451 7025), завеждащ редакция (2451 7006), заместник главен редактор (2451 7008), главен редактор (2451 7002) в национални и местни медии.

Голяма част от успешните спортни журналисти, репортери и водещи, които днес са лицата на българските медии са наши възпитаници. Присъедини се и ти към тях!

Програмата обхваща 67 кредита (1005 учебни часа), в които:

 • Общо теоретични задължителни учебни дисциплини (30 часа):
 1. Актуални проблеми на спорта
 2. Изследователски методи и контрол в спорта
 • Специализирани теоретични задължителни учебни дисциплини (510 часа)
 1. История на спортната журналистика
 2. Журналистически жанрове
 3. Спортна журналистическа стилистика
 4. Професията „Спортен журналист”
 5. Теория и практика на масмедиите
 6. Спортен коментар
 7. Връзки с обществеността
 8. Комуникации и медиен продукт
 9. Медийна психология
 10. Техника на говора
 11. Журналистическа етика
 12. Редактиране
 13. Телевизионна журналистика
 14. Спортът в печатните медии
 15. Радиожурналистика
 16. Спортна журналистическа практика
 • Специализирани избираеми учебни дисциплини – избират се 10 (150 часа)
 1. Психология на влиянието в спортната журналистика
 2. Допинг и феър плей в спорта и в медиите
 3. Агресия и масмедии – отразяване, възприемане, ефекти.
 4. Международни спортни организации
 5. Лингвостилистичен анализ на публицистичния жанр интервю
 6. Спортът в гражданското общество
 7. Спорт и политика – Олимпийски игри и големите спортни форуми – начини на отразяване
 8. Структура на спортните организации в България
 9. Комуникативен тренинг
 10. Медийно законодателство
 11. Спортът в Европейската интеграция
 12. Емпирични изследвания в спортната журналистика
 13. Чужд език
 14. Медиен електронен монтаж
 15. Съвременни технически средства и тяхното приложение в спортната журналистика
 16. Медийни операции при отразяване на спортни събития
 17. Спортът и политическата пропаганда
 18. Статистически методи в спорта
 19. Логически и критически анализ на информация
 • Специализирани факултативни учебни дисциплини – избират се 4 (60 часа)
 1. Журналистически рефлексии върху насилието в спорта
 2. Спорт и околна среда
 3. Аудиовизуални технологии
 4. Личността на спортния журналист – диагностика, развитие, стратегии за представяне
 5. Експресивна психодиагностика в спорта
 6. Основи на телевизионното операторско майсторство
 7. Разработване и оформяне на дипломна работа
 8. Чужд език
 9. Спортно законодателство
 10. Медийно отразяване на атлетите от Спешъл Олимпикс и Паралимпийското движение
 11. Репортерство
 
Документи за изтегляне
pdf file
Разписание Спортна журналистика - редовно обучение
pdf file
Разписание Спортна журналистика - задочно обучение
pdf file
Конспект спортна журналистика редовно обучение
pdf file
Конспект спортна журналистика задочно обучение
    
 
Facebook Twitter Share