НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5996450 Картинка 5795533 Картинка 11675492 Картинка 9568260 Картинка 9453577 Картинка 5120720 Картинка 4351762 Картинка 2593513 Картинка 430450 Картинка 11720993

Профил на купувача

Архив

Досие на ОП с ID 661763

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 17.04.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на бакалски стоки за Стол №1 – НСА, София - АОП 00566-2015-0012
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
12.03.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
29.02.2016 Информация за приключил договор ИЗХ-241/29.02.2016
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
02.07.2015 Договор ОП - 22/01.07.2015 - ЕТ Нове инженеринг Антон Антонов, ЕИК:040171482,код 15600000, 03311000, 03221210, 15872200, 15811510, 15850000, 15931000, 15400000
29.05.2015 Решение за класиране ЗП-1213/29.05.2015
29.05.2015 Протокол 3 на комисия - СЛ-1628/29.05.2015 г.
26.05.2015 Протокол 2 на комисия - СЛ-1569/26.05.2015 г.
21.05.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-626/21.05.2015 г.
21.05.2015 Протокол 1 на комисия - СЛ-1523/21.05.2015 г.
17.04.2015 Документация за участие. Доставка с код 15600000, 03311000, 03221210, 15872200, 15811510, 15850000, 15931000, 15400000. Лице за контакти и инфор. Вуков Управител Студентски столове, София, Ст. град, НСА „Васил Левски“ Стол НСА, 0896776631 avukov@abv.bg
17.04.2015 Обявление за ОП
17.04.2015 Решение за откриване на ОП
 
 
Facebook Twitter Share