НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11034157 Картинка 5072271 Картинка 5651292 Картинка 402728 Картинка 2739602 Картинка 2890839 Картинка 9627383 Картинка 6206619 Картинка 8279635 Картинка 9388290

Профил на купувача

Архив

Досие на ОП с ID 677536

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 15.07.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка нa преносим биоелектрически инпедансов анализатор (BIA) - 00566-2015-0018
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
30.01.2017 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
23.01.2017 Обявление за приключване на договор ИЗХ-49/23.01.2017 г.
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
08.10.2015 Договор ОП - 38/07.10.2015 - Енергон АД клон, ЕИК: 130480660, код:33120000
25.09.2015 Решение за класиране ЗП-1813/25.09.2015
25.09.2015 Протокол 2 на комисия - СЛ-2745/18.09.2015 г.
14.09.2015 Съобщение за отваряне на Ценовите оферти
14.09.2015 Протокол 1 на комисия СЛ-2705/14.09.2015 г.
15.07.2015 Документация за участие. Доставка с код 33120000. Лице за контакти и допълнителна информация: проф. д-р Диана Димитрова, София, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски“, 0898776281, dianansa@yahoo.com
15.07.2015 Обявление за ОП ИЗХ-813/15.07.2015
15.07.2015 Решение за откриване на ОП ЗП-1561/15.07.2015
 
 
Facebook Twitter Share