НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1245713 Картинка 360973 Картинка 4867351 Картинка 10667573 Картинка 11327066 Картинка 340927 Картинка 1735091 Картинка 3561503 Картинка 12174222 Картинка 3934243

Профил на купувача

Архив

Досие на ПП с ID 9044879

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 14.08.2015
Предмет: Публична покана - Авариен ремонт на съществуващо пречиствателно съоръжение за отпадни води към ПУСБ „Проф. Иван Стайков”
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
01.02.2021 Информация за приключил договор
29.03.2017 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
08.09.2015 Договор ОП-36/08.09.2015 г. - Хидро Систем Инженеринг ЕООД, ЕИК:131313122, код - 45259200
01.09.2015 Протокол на комисия - СЛ-2532/31.08.2015 г.
14.08.2015 Документация за участие. Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 45259200 Строителни работи по ремонт и поддържане на пречиствателни станции и др. съоръжения.
14.08.2015 Публична покана ЗП-1641/14.08.2015 г. Лице за контакти и допълнителна информация: доц.Кръстьо Згуровски – мениджър ПУСБ „проф. Иван Стайков“, София Студентски град, Ректорат, ет.4, Стая №414, 0894422509, kris_snowsports@yahoo.com
 
 
Facebook Twitter Share