НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1888519 Картинка 4340750 Картинка 559980 Картинка 8571222 Картинка 10107205 Картинка 8268939 Картинка 8373979 Картинка 11532984 Картинка 8562003 Картинка 7750117

Профил на купувача

Архив

Досие на ОП с ID 686821

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 10.09.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка нa 2 (два) броя системи за хипоксична тренировка - AOP - 00566-2015-0021
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
08.02.2017 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
31.01.2017 Решение за одобрение на обявление за изменение ИЗХ-82/31.01.2017 г.
31.01.2017 Обявление за приключване на договор ИЗХ-71/30.01.2017 г.
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
17.12.2015 Плащания м.11.2015г.
04.11.2015 Уведомление ИЗХ-1270/04.11.2015 г.
04.11.2015 Договор ОП-41/22.10.2015 г. Медикосервиз ООД, ЕИК:103519250, код:33157800
16.10.2015 Решение за Класиране ЗП-1977/16.10.2015
16.10.2015 Протокол 2 на Комисия СЛ-3216/16.10.2015 г.
12.10.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-1187/12.10.2015 г.
12.10.2015 Протокол 1 на комисия - СЛ-3101/12.10.2015 г.
10.09.2015 Документация за участие. Доставка с основен код 33157800 Лице за контакти и допълнителна информация: проф. Вихрен Бачев, гр. София, Студентски град, Национална спортна академия „Васил Левски“, тел: 0892299849, batchevv@yahoo.com
10.09.2015 Обявление за ОП
10.09.2015 Решение за откриване на ОП
 
 
Facebook Twitter Share