НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9900775 Картинка 3910923 Картинка 4420707 Картинка 1936532 Картинка 968991 Картинка 1158042 Картинка 8746939 Картинка 7037457 Картинка 64523 Картинка 10846170

Профил на купувача

Архив

Досие на ОП с ID 689003

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 24.09.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на горива от бензиностанции до 31.12.2018 г. - 00566-2015-0022
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
31.01.2019 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-110/31.01.2019
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
08.10.2015 Договор ОП-39/08.10.2015 г. - Петрол АД, ЕИК:831496285, код - 09100000
08.10.2015 Решение за класиране ЗП-1906/08.10.2015
08.10.2015 Доклад и протокол на комисия СЛ-3024/07.10.2015 г. по чл.92а, ал.5 от ЗОП
24.09.2015 Покана ИЗХ-1073/24.09.2015 г. за договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП, за Доставка, по чл. 3, ал. 1, т. 1, код:09100000. лице за контакт Николай Янев, тел: 0898 776627, niki.yanev@abv.bg
24.09.2015 Решение за откриване на ОП на договаряне без обявление ЗП-1811/24.09.2015
 
 
Facebook Twitter Share