НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1888928 Картинка 5130341 Картинка 850459 Картинка 10020308 Картинка 5618498 Картинка 11780548 Картинка 10266731 Картинка 3354962 Картинка 10203507 Картинка 11826246

Профил на купувача

Архив

Досие на ПП с ID 9049461

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 08.01.2016
Предмет: Публична покана - Печатни услуги за нуждите на Национална спортна академия „Васил Левски“ за 2016 г.
Състояние: Прекратена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
13.04.2016 Информация за приключил договор
12.03.2016 Предизвестие за предсрочно прекратяване на договор ИЗХ-267/10.03.2016 г.
04.02.2016 Договор ОП-11/04.02.2016 г. - Инфо Трейнинг ООД ЕИК:202318594 код:79800000
22.01.2016 Протокол на комисия - СЛ-212/21.01.2016 г.
11.01.2016 Разяснение по чл. 101 б, ал.6 от ЗОП ИЗХ-13/11.01.2016 г.
08.01.2016 Документация за участие. Услуга по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП с основен код по CPV 79800000
08.01.2016 Публична покана ЗП-4/08.01.2016 г. Лице за контакти и допълнителна информация:0898 776693 инж. Николай Чалъков – Директор ИДК, НСА „Васил Левски”, София, Студентски град, п.к.1700, nsapress@nsa.bg
 
 
Facebook Twitter Share