НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 12290781 Картинка 3460681 Картинка 9041271 Картинка 7823245 Картинка 8601646 Картинка 7675298 Картинка 4554148 Картинка 3273707 Картинка 11525024 Картинка 8068222

Профил на купувача

Архив

Досие на ПП с ID 9051582

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 22.03.2016
Предмет: Публична покана - Печатни услуги за нуждите на Национална спортна академия „Васил Левски“ за 2016 г.-2
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
31.01.2017 Информация за приключил договор
08.04.2016 Договор ОП-15/07.04.2016 г. - Зона артПринт ЕООД ЕИК:124640967 код:79800000
06.04.2016 Протокол СЛ-1614/05.04.2016 г.
25.03.2016 Разяснение по чл. 101 б, ал.6 от ЗОП ИЗХ-323/25.03.2016 г.
22.03.2016 Документация за участие. Услуга по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП с основен код по CPV 79800000
22.03.2016 Публична покана ЗП-554/22.03.2016 г. Лице за контакти и допълнителна информация:0893 396456 Огнян Караманчев – Директор ИДК, НСА „Васил Левски”, София, Студентски град, п.к.1700, nsapress@gmail.com
 
 
Facebook Twitter Share