НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11885851 Картинка 4907176 Картинка 9864409 Картинка 2271199 Картинка 4699627 Картинка 8452621 Картинка 2248860 Картинка 5058156 Картинка 7010310 Картинка 9344047

Профил на купувача

Архив

Досие на ОП с ID 726920

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 11.04.2016
Предмет: Обществена поръчка - „Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Равда за 2016 г. включени в Решения на Министерски съвет №551/2014 г. и №278/2015 г.“ - АОП 00566-2016-0004
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
17.10.2016 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-945/17.10.2016 г.
22.06.2016 Договор ОП-23/21.06.2016 г. - Мира Фууд ЕООД, ЕИК 202604179, код:15000000
16.05.2016 Решение за класиране ЗП-1002/16.05.2016 г.
16.05.2016 Протокол 2 на комисия СЛ-2435/16.05.2016 г.
10.05.2016 Съобщение за отваряне на Ценовите оферти ИЗХ-471/10.05.2016
10.05.2016 Протокол 1 на комисия СЛ-2264/10.05.2016 г.
11.04.2016 ценова оферта
11.04.2016 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
11.04.2016 Обявление за ОП ИЗХ-382/11.04.2016
11.04.2016 Решение за откриване на ОП ЗП-633/11.04.2016 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП, с основен код 15000000
 
 
Facebook Twitter Share