НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5494934 Картинка 3081871 Картинка 1312530 Картинка 10079823 Картинка 7052804 Картинка 3233248 Картинка 4968809 Картинка 4104203 Картинка 10584051 Картинка 7460104

Профил на купувача

Архив

Досие на ОП с ID 726959

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 11.04.2016
Предмет: Обществена поръчка - Ремонтни строителни работи в сградите и базите на НСА „Васил Левски“, AOП - 00566-2016-0005
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
12.01.2018 Обявление за приключване на договор ИЗХ-32/12.01.2018г.
29.06.2016 Договор ОП-24/29.06.2016 г. - НСК София ЕООД, ЕИК: 831838874, код:45000000
17.05.2016 Решение за класиране ЗП-1020/17.05.2016 г.
17.05.2016 Протокол 2 на комисия СЛ-2454/16.05.2016 г.
11.05.2016 Съобщение за отваряне на Ценовите оферти ИЗХ-480/11.05.2016
11.05.2016 Протокол 1 на комисия СЛ-2298/11.05.2016 г.
11.04.2016 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; Тел.: 0896776608, Адрес: гр.София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408
11.04.2016 Обявление за ОП ИЗХ-383/11.04.2016
11.04.2016 Решение за откриване на ОП ЗП-638/11.04.2016 г., Строителство по чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, с основен код 45000000
 
 
Facebook Twitter Share