НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 442873 Картинка 7471097 Картинка 9280217 Картинка 11290847 Картинка 3201545 Картинка 6755220 Картинка 5163942 Картинка 7585951 Картинка 3973680 Картинка 433275

Профил на купувача

Архив

Досие на СО с ID 9059883

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 13.12.2016
Предмет: Събиране на оферти - Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обект: „Изпълнение на инжен
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
22.10.2019 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
22.10.2019 Информация за приключил договор
26.05.2017 Констативен протокол СЛ-2034/17.05.2017 г.
21.04.2017 Договор ОП-18/21.04.2017 г.Ен Ар Консулт ЕООД ЕИК:126720807, код 71520000
22.03.2017 Протоколи 1 и 2 на комисия СЛ-1279/20.03.2017 г.
13.12.2016 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
13.12.2016 Заглавна страница
13.12.2016 Обява за събиране на оферти ЗП-2583/13.12.2016 г. Услуга по чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, с основен код 71520000
 
 
Facebook Twitter Share