НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1866733 Картинка 7909100 Картинка 6317869 Картинка 1310628 Картинка 10283705 Картинка 7721787 Картинка 11899516 Картинка 1130770 Картинка 6067302 Картинка 6270370

Профил на купувача

Архив

Досие на ПС с ID 773511

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 22.02.2017
Предмет: Публично състезание - Ремонт на увреден участък от лекоатлетическата писта на централния стадион на НСА „Васил Левски” , кв. Студентски град, гр.София, AOП - 00566-2017-0003
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
12.01.2018 Обявление за приключване на договор ИЗХ-31/12.01.2018г.
27.06.2017 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-548/27.06.2017 г.
27.06.2017 Договор ОП-25/26.06.2017 г. Изи Билд България АД ЕИК:200111718, код 45212290
23.05.2017 Решение за класиране ЗП-948/23.05.2017
23.05.2017 Доклад по чл.60 от ППЗОП №СЛ-2115/22.05.2017 г.
23.05.2017 Протокол 3 на комисия от 18.05.2017 г.
23.05.2017 Протокол 2 на комисия от 24.04.2017 г.
15.05.2017 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-438/15.05.2017 г.
11.04.2017 Протокол 1 на Комисия
13.03.2017 Разяснение по чл. 33 ал.2 от ЗОП ИЗХ-230/13.03.2017 г.
22.02.2017 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
22.02.2017 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; Тел.: 0896776608, Адрес: гр.София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408
22.02.2017 Заглавна страница
22.02.2017 Обявление за ОП ИЗХ-169/22.02.2017 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
22.02.2017 Решение за откриване на ОП ЗП-231/22.02.2017 г., Строителство с основен код 45212290
 
 
Facebook Twitter Share