НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1445644 Картинка 11292037 Картинка 145000 Картинка 9797965 Картинка 1156238 Картинка 12118244 Картинка 4162231 Картинка 6174005 Картинка 683238 Картинка 8514581

Профил на купувача

Архив

Досие на ПС с ID 774249

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 27.02.2017
Предмет: Публично състезание - Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Равда за 2017 г., АОП 00566-2017-0004
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
30.10.2017 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
10.10.2017 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-784/10.10.2017
18.05.2017 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-452/18.05.2017
18.05.2017 Договор ОП-22/17.05.2017 г. с Водолей-13 ЕООД, ЕИК:102869803, с код 15000000
05.04.2017 Решение за класиране ЗП-557/04.04.2017 г.
05.04.2017 Доклад на комисия СЛ-1487/04.04.2017 г.
05.04.2017 Протокол 3 на Комисия
05.04.2017 Протокол 2 на Комисия
29.03.2017 Съобщение за отваряне на ценови предложения ИЗХ-300/29.03.2017 г.
23.03.2017 Протокол 1 на Комисия
27.02.2017 ценова оферта
27.02.2017 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
27.02.2017 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
27.02.2017 Заглавна страница
27.02.2017 Обявление за ОП ИЗХ-191/27.02.2017 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
27.02.2017 Решение за откриване на ОП ЗП-246/27.02.2017 г., Доставка с основен код 15000000
 
 
Facebook Twitter Share