НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1443423 Картинка 4025326 Картинка 6978521 Картинка 9194098 Картинка 1363113 Картинка 684184 Картинка 7028028 Картинка 8432802 Картинка 12160292 Картинка 8930181

Профил на купувача

Архив

Досие на ПС с ID 843594

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 23.04.2018
Предмет: Публично състезание - Ремонт на покриви, улуци и водосточни тръби на обекти на НСА „Васил Левски“ - АОП 00566-2018-0005
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
20.01.2020 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
19.12.2019 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-1008/19.12.2019
17.09.2018 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-829/17.09.2018 г
17.09.2018 Договор ОП-22/30.08. 2018 г. , Крисбауен ЕООД, ЕИК:203930402, код 45261000
06.07.2018 Решение за класиране ЗП-1192/06.07.2018 г.
06.07.2018 Доклад на комисия СЛ-2644/06.07.2018 г.
06.07.2018 Протокол 4 на Комисия
06.07.2018 Протокол 3 на Комисия
06.07.2018 Протокол 2 на Комисия
05.06.2018 Съобщение за отваряне на ценови предложения ИЗХ-556/05.06.2018 г.
01.06.2018 Протокол 1 на комисия СЛ-2138/01.06.2018 г.
08.05.2018 Разяснение по чл. 180 ал.1 от ЗОП, ИЗХ-455/08.05.2018 г.
23.04.2018 Проект на договор с приложения
23.04.2018 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
23.04.2018 Ценово предложение
23.04.2018 Техническо предложение
23.04.2018 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
23.04.2018 начална страница документация за участие
23.04.2018 Обявление за ОП ИЗХ-404/23.04.2018 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
23.04.2018 Решение ЗП-790/23.04.2018 г., Строителство по чл.3, ал.1, т.1, буква „а” от ЗОП с основен код 45261000
 
 
Facebook Twitter Share