НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9423053 Картинка 11963292 Картинка 2214595 Картинка 3196003 Картинка 5570981 Картинка 8255098 Картинка 9419905 Картинка 6056857 Картинка 978465 Картинка 563725

Профил на купувача

Архив

Досие на ОП с ID 870165

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 01.10.2018
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София за 2019 г. - АОП 00566-2018-0010
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
04.02.2020 Информация за освобождаване на гаранции за добро изпълнение на договор
31.01.2020 Обявление ИЗХ- 128/31.01.2020 г. за приключване на Договор ОП-6/03.01.2019 г. по обособена позиция 8: Доставка на шоколадови изделия, кафе, чай и свързани с тях продукти; Бета 12 Иванови ЕООД, ЕИК:040114702
31.01.2020 Обявление ИЗХ- 127/31.01.2020 г. за приключване на Договор ОП-15/05.03.2019 г. по обособена позиция 7: Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода; Мира Фууд ЕООД, ЕИК:202604179
31.01.2020 Обявление ИЗХ- 126/31.01.2020 г. за приключване на Договор ОП-5/03.01.2019 г. по обособена позиция 6: Доставка на мляко и млечни продукти; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
31.01.2020 Обявление ИЗХ- 125/31.01.2020 г. за приключване на Договор ОП-4/03.01.2019 г. по обособена позиция 5: Доставка на бакалски стоки; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
31.01.2020 Обявление ИЗХ- 124/31.01.2020 г. за приключване на Договор ОП-3/03.01.2019 г. по обособена позиция 4: Доставка на свинско, агнешко и телешко месо, кайма и колбаси; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
31.01.2020 Обявление ИЗХ- 123/31.01.2020 г. за приключване на Договор ОП-2/03.01.2019 г. по обособена позиция 3: Доставка на пилешко месо и яйца; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
31.01.2020 Обявление ИЗХ- 122/31.01.2020 г. за приключване на Договор ОП-1/03.01.2019 г. по обособена позиция 2: Доставка на плодове и зеленчуци; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
31.01.2020 Обявление ИЗХ- 121/31.01.2020 г. за приключване на Договор ОП-7/03.01.2019 г. по обособена позиция 1: Доставка на хляб; Елиаз ООД, ЕИК:175111752
14.03.2019 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-236/13.03.2019 г.
14.03.2019 Договор ОП-15/05.03.2019 г. по обособена позиция 7: Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода; Мира Фууд ЕООД, ЕИК:202604179
30.01.2019 Решение ЗП-83/30.01.2019 г. за изменение на влязло в сила решение в частта за определяне на изпълнител
21.01.2019 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-35/17.01.2019 г.
21.01.2019 Договор ОП-6/03.01.2019 г. по обособена позиция 8: Доставка на шоколадови изделия, кафе, чай и свързани с тях продукти; Бета 12 Иванови ЕООД, ЕИК:040114702
21.01.2019 Договор ОП-5/03.01.2019 г. по обособена позиция 6: Доставка на мляко и млечни продукти; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
21.01.2019 Договор ОП-4/03.01.2019 г. по обособена позиция 5: Доставка на бакалски стоки; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
21.01.2019 Договор ОП-3/03.01.2019 г. по обособена позиция 4: Доставка на свинско, агнешко и телешко месо, кайма и колбаси; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
21.01.2019 Договор ОП-2/03.01.2019 г. по обособена позиция 3: Доставка на пилешко месо и яйца; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
21.01.2019 Договор ОП-1/03.01.2019 г. по обособена позиция 2: Доставка на плодове и зеленчуци; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
21.01.2019 Договор ОП-7/03.01.2019 г. по обособена позиция 1: Доставка на хляб; Елиаз ООД, ЕИК:175111752
15.01.2019 Уведомление ИЗХ-31/15.01.2019 г.
05.12.2018 Решение за класиране ЗП-2175/05.12.2018 г.
05.12.2018 Доклад на комисия СЛ-4447/05.12.2018 г.
05.12.2018 Протокол 4 на Комисия
05.12.2018 Протокол 3 на Комисия
05.12.2018 Протокол 2 на Комисия
16.11.2018 Съобщение за отваряне на ценови предложения ИЗХ-1044/16.11.2018 г.
08.11.2018 Протокол 1 на Комисия СЛ-4003/08.11.2018 г.
03.10.2018 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
03.10.2018 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
03.10.2018 начална страница документация за участие
03.10.2018 Обявление за ОП ИЗХ-870/01.10.2018 - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
03.10.2018 Решение за откриване на ОП ЗП-1508/01.10.2018 г., Доставка с основен код 15000000
 
 
Facebook Twitter Share