НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5601567 Картинка 5866100 Картинка 3917685 Картинка 5365846 Картинка 1447645 Картинка 3422553 Картинка 1022553 Картинка 9577012 Картинка 3430466 Картинка 8076104

Профил на купувача

Архив

Досие на СО с ID 9085045

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 22.01.2019
Предмет: Събиране на оферти - Услуги по печат и доставка на представителни и административни документи за Учебен отдел на НСА „Васил Левски“ за 2019 г.
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
10.02.2020 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
22.01.2020 Информация за приключил договор
26.02.2019 Договор ОП-13/26.02.2019г. ЕТ“Актив Комерс – Владимир Рупчин“ ЕИК:121219817, код:79800000
13.02.2019 Протокол на Комисия СЛ-475/12.02.2019 г.
05.02.2019 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-122/05.02.2019 г.
22.01.2019 Ценово предложение
22.01.2019 Техническа спецификация
22.01.2019 начална страница на документацията за участие
22.01.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Албена Мутанова – Ръководител Учебен отдел, НСА , тел 0898 776625 uchebenotdel@nsa.bg
22.01.2019 Обява за събиране на оферти ЗП-52/22.01.2019 г. Услуга по чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, с основен код 79800000
 
 
Facebook Twitter Share