НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10810107 Картинка 7334679 Картинка 9119619 Картинка 9003938 Картинка 10266086 Картинка 2768227 Картинка 6229114 Картинка 9559564 Картинка 9683634 Картинка 12065927

Профил на купувача

Архив

Досие на ПС с ID 904579

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 29.03.2019
Предмет: Публично състезание - Частична подмяна на стари врати и прозорци с нови PVC врати и прозорци в Студентско общежитие на НСА блок 61 вх. В, Г, Д - АОП 00566-2019-0003
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
12.02.2020 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
23.01.2020 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-79/23.01.2020
19.06.2019 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-533/19.06.2019
19.06.2019 Договор ОП-19/18.06.2019 г. с Етиком ООД, ЕИК:101023120, с код 44221000
02.05.2019 Решение за определяне на изпълнител ЗП-741/02.05.2019 г.
02.05.2019 Протокол 1 на комисия СЛ-1616/25.04.2019 г.
04.04.2019 Актуализирана документация за участие.
04.04.2019 начална страница на актуализирана документацията за участие
04.04.2019 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация ЗП-380/04.04.2019 г.
29.03.2019 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
29.03.2019 Проект на договор
29.03.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
29.03.2019 начална страница на документацията за участие
29.03.2019 Обявление за ОП ИЗХ-292/29.03.2019 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
29.03.2019 Решение за откриване на ОП ЗП-359/29.03.2019 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с код 44221000
 
 
Facebook Twitter Share