НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6495384 Картинка 12212937 Картинка 11786129 Картинка 7663149 Картинка 8961576 Картинка 413557 Картинка 8742647 Картинка 5056139 Картинка 9458155 Картинка 11475200

Профил на купувача

Архив

Досие на ПС с ID 912409

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 16.05.2019
Предмет: Публично състезание - Ремонт на бани, стаи и щрангове в студентски общежития бл.61 и бл.70 на НСА - АОП 00566-2019-0004
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
18.05.2021 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
18.05.2021 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
30.07.2020 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-563/30.07.2020
30.07.2020 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-562/30.07.2020
26.08.2019 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-695/26.08.2019
26.08.2019 Договор ОП-23/26.08.2019 г. с Джесика София ООД, ЕИК: BG121172431, с код 44411000. по обособена позиция №3 “Доставка на санитарно оборудване за бани в СО блок 61, вх. В, Г, Д и блок 70“
26.08.2019 Договор ОП-21/26.07.2019 г. с Динамик ресурс ООД, ЕИК: BG121141051, с код 45211310, по обособена позиция №2 “Основен ремонт на бани, стаи и щрангове в СО блок 61, вход В, Г и Д“
26.08.2019 Договор ОП-20/26.07.2019 г. с Динамик ресурс ООД, ЕИК: BG121141051, с код 45211310, по обособена позиция : №1 “Основен ремонт на бани, стаи и щрангове в СО блок 70“
17.06.2019 Решение за класиране ЗП-972/17.06.2019 г.
17.06.2019 Протокол на комисия СЛ-2303/14.06.2019 г. по чл. 181, ал. 4 от ЗОП
20.05.2019 Проект на договор
20.05.2019 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
20.05.2019 Ценово предложение - Обособена позиция 2 - “Основен ремонт на бани, стаи и щрангове в СО блок 61, вход В, Г и Д“
20.05.2019 Ценово предложение - Обособена позиция 1 - “Основен ремонт на бани, стаи и щрангове в СО блок 70“
20.05.2019 Техническо предложение
20.05.2019 Техническа спецификация
20.05.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
20.05.2019 начална страница на документацията за участие
20.05.2019 Обявление за ОП ИЗХ-430/20.05.2019 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
20.05.2019 Решение ЗП-819/20.05.2019 г., Строителство по чл.3, ал.1, т.1, буква „а” от ЗОП с основен код 45211310
 
 
Facebook Twitter Share