НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 627869 Картинка 2406214 Картинка 2934133 Картинка 5967742 Картинка 10091492 Картинка 11691727 Картинка 5161570 Картинка 4624083 Картинка 2493052 Картинка 610369

Профил на купувача

Архив

Досие на СО с ID 9090924

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 31.07.2019
Предмет: Събиране на оферти - Доставка на принтери, скенери и мрежови устройства
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
03.02.2020 Информация за приключил договор Договор ОП-26/11.09.2019 г. с Ес Би Ес Трейдинг ООД
20.01.2020 Информация за приключил договор Договор ОП-25/30.08.2019 г. с Телмат
11.09.2019 Договор ОП-26/11.09.2019 г. с Ес Би Ес Трейдинг ООД, ЕИК: BG204200349, с код 30200000, по обособена позиция №1: „Доставка на принтери и скенери”
11.09.2019 Договор ОП-25/30.08.2019 г. с Телмат ЕООД, ЕИК: BG202186783, с код 32400000, по обособена позиция №2: „Доставка на мрежови устройства”
28.08.2019 Протокол на комисия - СЛ-2843/28.08.2019 г.
13.08.2019 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-673/13.08.2019
31.07.2019 Проект на договор
31.07.2019 Ценово предложение - Обособена позиция № 2 „Доставка на мрежови устройства”
31.07.2019 Ценово предложение - Обособена позиция № 1 „Доставка на принтери и скенери”
31.07.2019 Техническо предложение - Обособена позиция № 2 „Доставка на мрежови устройства”
31.07.2019 Техническо предложение - Обособена позиция № 1 „Доставка на принтери и скенери”
31.07.2019 Техническа спецификация - Обособена позиция № 2 „Доставка на мрежови устройства”
31.07.2019 Техническа спецификация - Обособена позиция № 1 „Доставка на принтери и скенери”
31.07.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Александър Тодоринов, София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 21, Национална спортна академия „Васил Левски“, тел: 0897 927938, atodorinov@nsa.bg
31.07.2019 начална страница на документацията за участие
31.07.2019 Обява за събиране на оферти ЗП-1199/31.07.2019 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 с основен код по ОП1: 30200000 и по ОП2:32400000
 
 
Facebook Twitter Share