НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8784309 Картинка 12149448 Картинка 10189647 Картинка 11187120 Картинка 1056051 Картинка 11785967 Картинка 1213691 Картинка 8473124 Картинка 4045066 Картинка 11703801

Профил на купувача

Архив

Досие на ОП с ID 939379

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 30.09.2019
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на електрическа енергия и включване в балансираща група - АОП- 00566-2019-0007
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
18.05.2021 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
19.03.2021 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-194/19.03.2021 г.
23.12.2019 Договор ОП-28/12.12.2019 г. ЧЕЗ Трейд България ЕАД, ЕИК:113570147, код: 09310000
23.12.2019 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-1009/19.12.2019
25.11.2019 Решение за определяне на изпълнител ЗП-1787/25.11.2019 г.
25.11.2019 Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП №СЛ-4161/25.11.2019 г.
25.11.2019 Протокол на комисия от 22.11.2019 г.
06.11.2019 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация ЗП-1646/04.11.2019 г.
06.11.2019 Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП -II етап ВХ-1121/04.11.2019
22.10.2019 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
22.10.2019 Техническа спецификация
22.10.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Кристиян Сотиров, Руководител служба СО – гр. София, Студентски град, бл.70 НСА „Васил Левски”, п.к.1700, 0892299743, krsotirov_nsa@abv.bg
22.10.2019 Начална страница на документацията за участие
21.10.2019 Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП ВХ-1045/16.10.2019 г.
21.10.2019 Обявление за ОП ИЗХ-837/17.10.2019 - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
21.10.2019 Решение за откриване на ОП ЗП-1521/17.10.2019 г., Доставка с основен код 09310000
 
 
Facebook Twitter Share