НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1679157 Картинка 2470237 Картинка 1862481 Картинка 3355260 Картинка 3928658 Картинка 1636807 Картинка 7645040 Картинка 4369793 Картинка 275582 Картинка 5835508

Профил на купувача

Архив

Досие на ПС с ID 942200

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 30.10.2019
Предмет: Публично състезание - Основен ремонт на студентско общежитие блок 15 на НСА „Васил Левски“ София - АОП 00566-2019-0008
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
04.03.2022 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор по обособена позиция 4
11.01.2022 Обявление за приключване на договор за ОП по обособена позиция 3 ИЗХ-17/11.01.2022 г.
11.01.2022 Обявление за приключване на договор за ОП по обособена позиция 2 ИЗХ-16/11.01.2022 г.
06.01.2022 Обявление за приключване на договор за ОП по обособена позиция 4 ИЗХ-10/06.01.2022 г.
18.05.2021 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор по обособена позиция 1
19.02.2021 Обявление за приключване на договор за ОП по обособена позиция 1 ИЗХ-121/19.02.2021 г.
20.08.2020 Договор ДИ-39/19.08.2020 г. по обособена позиция №11 „Доставка и монтаж на охранителни решетки и леки стоманени конструкции”, със Строителна инженерна група ЕООД, ЕИК:200956872, код 44 316 400
21.07.2020 Договор ДИ-36/21.07.2020 г. – по обособена позиция № 5 Възстановяване на настилки, шахти и тротоари около сградата, Авангард проект ЕООД, ЕИК:175128142, код:45233161
11.06.2020 Договор ДИ-29/11.06.2020 г. по обособена позиция №10 Мълниезащита, код: 31216100, Блитц Гард ООД, ЕИК 130991115
18.05.2020 Обявление за изменение
18.05.2020 Допълнително споразумение ОП-15/14.05.2020 г към Договор ОП-5/17.02.2020 г. по Обособена позиция №1 „Вътрешен основен ремонт на четириетажен корпус – ниско тяло.“
08.05.2020 Договор ДИ-24/08.05.2020 г. по обособена позиция №7 “Доставка и инсталиране на система за видеонаблюдение и контрол на достъпа до сградата”, код: 32323500, Студентска мрежа ООД, ЕИК 201748415
30.04.2020 Договор ОП-12/28.04.2020 г. пo обособена позиция №6 Подмяна на два броя пътнически асансьори, Гордил ООД, ЕИК: 131370988, код: 42416100
02.04.2020 Договор ДИ-19/02.04.2020 г. по Обособена позиция №9 „Доставка на смесители и аксесоари за бани.“, Джесика-София ООД, ЕИК:121172431, код: 44410000
02.04.2020 Договор ДИ-18/02.04.2020 г. по Обособена позиция №8 „Доставка и инсталиране на Абонатна станция.“, Ита-Ком ООД, ЕИК:130515847, код: 44622000
16.03.2020 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-274/16.03.2020 г
16.03.2020 Договор ОП-8/17.02.2020 г. по Обособена позиция №4 „Подмяна на дограма.“, Булстрой Груп ЕООД, ЕИК:131086621, код: 45 421 000
16.03.2020 Договор ОП-7/17.02.2020 г. по Обособена позиция №3 „Топлоизолация и мазилка по фасадата.“, Билдком БГ ЕООД, ЕИК: 201947157, код: 45 443 000
16.03.2020 Договор ОП-6/17.02.2020 г. по Обособена позиция №2 „Вътрешен основен ремонт на седеметажен корпус – високо тяло.“ , Унипул Варна ЕООД, ЕИК: 201862803, код: 45 000 000
16.03.2020 Договор ОП-5/17.02.2020 г. по Обособена позиция №1 „Вътрешен основен ремонт на четириетажен корпус – ниско тяло.“, ЕТ „Реале-Александър Александров“, ЕИК:121694358, код: 45 000 000
06.01.2020 Съобщение ИЗХ-8/06.01.2020 г. по чл.43, ал.4 от ЗОП до "МАГ" ООД
19.12.2019 Решение за определяне на изпълнител ЗП-2135/18.12.2019 г.
19.12.2019 Протоколи на комисия 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 СЛ-4555/18.12.2019 г.
08.11.2019 Разяснение по чл. 180 ал.1 от ЗОП, ИЗХ-903/08.11.2019 г.
31.10.2019 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
31.10.2019 Прогнозен график на планираните СМР
31.10.2019 обособена позиция №4 - Подмяна на дограма
31.10.2019 обособена позиция №3 - Топлоизолация и мазилка по фасадата
31.10.2019 обособена позиция №2 - Вътрешен основен ремонт на седеметажен корпус – високо тяло
31.10.2019 обособена позиция №1 - Вътрешен основен ремонт на четириетажен корпус – ниско тяло
31.10.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
31.10.2019 Начална страница на документацията за участие
31.10.2019 Обявление за ОП ИЗХ-869/31.10.2019 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
31.10.2019 Решение за откриване на ОП ЗП-1617/31.10.2019 г., Строителство с основен код 45000000
 
 
Facebook Twitter Share