НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7729160 Картинка 11150643 Картинка 2738763 Картинка 4514008 Картинка 2368931 Картинка 1778323 Картинка 1953313 Картинка 324453 Картинка 9041015 Картинка 10612841

Профил на купувача

Архив

Досие на ПС с ID 945736

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 22.11.2019
Предмет: Публично състезание - Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“ - АОП 00566-2019-0009
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
18.05.2021 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
26.01.2021 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-60/26.01.2021 г.
04.03.2020 Договор ОП-3/10.02.2020 г. с Динамик ресурс ООД, ЕИК: BG121141051, с код 45000000
04.03.2020 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-241/04.03.2020
15.01.2020 Решение за определяне на изпълнител ЗП-21/15.01.2020 г.
15.01.2020 Протоколи на комисия 1, 2 и 3 СЛ-89/15.01.2020 г.
22.11.2019 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
22.11.2019 Проект на договор
22.11.2019 Ценово предложение
22.11.2019 Техническо предложение
22.11.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София, Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21 – Ректорат НСА, ет.4, ст.408
22.11.2019 Начална страница на документацията за участие
22.11.2019 Обявление за ОП ИЗХ-941/22.11.2019 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
22.11.2019 Решение за откриване на ОП ЗП-1778/22.11.2019 г., Строителство с основен код 45000000
 
 
Facebook Twitter Share