НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1073596 Картинка 6110172 Картинка 6875254 Картинка 10514444 Картинка 2598715 Картинка 4171381 Картинка 5283404 Картинка 2025596 Картинка 4875369 Картинка 21582

Профил на купувача

Архив

Досие на ПС с ID 957509

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 31.01.2020
Предмет: Публично състезание - Частична подмяна на стари врати и прозорци с нови PVC врати и прозорци в Студентско общежитие на НСА блок 61 вх. В, Г, Д. АОП-00566-2020-0002
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
18.05.2021 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
29.01.2021 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-73/29.01.2021 г.
18.05.2020 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-365/18.05.2020 г.
18.05.2020 Договор ОП-16/14.05.2020 г. , Етиком ООД, ЕИК:101023120, код:44221000
17.03.2020 Решение за определяне на изпълнител ЗП-366/17.03.2020 г.
17.03.2020 Протоколи на комисия 1 и 2 СЛ-994/17.03.2020 г.
31.01.2020 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
31.01.2020 Проект на договор
31.01.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
31.01.2020 Начална страница на документацията за участие
31.01.2020 Обявление за ОП ИЗХ-116/31.01.2020 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
31.01.2020 Решение за откриване на ОП ЗП-111/31.01.2020 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с код 44221000
 
 
Facebook Twitter Share