НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10552031 Картинка 1151200 Картинка 7936464 Картинка 6620723 Картинка 12196978 Картинка 12281954 Картинка 7800667 Картинка 9394199 Картинка 3956870 Картинка 11374354

Профил на купувача

Архив

Досие на СО с ID 9096191

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 05.02.2020
Предмет: Събиране на оферти - Услуги по печат и доставка на представителни и административни документи за Учебен отдел на НСА „Васил Левски“ за 2020 г.
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
28.01.2021 Информация за приключил договор
06.03.2020 Договор ОП-9/06.03.2020 г. - ЕТ "Актив Комерс - Владимир Рупчин" ЕИК:121219817, код:79800000
26.02.2020 Протокол на комисия - СЛ-682/26.02.2020 г.
20.02.2020 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-203/20.02.2020
05.02.2020 Ценово предложение
05.02.2020 Техническа спецификация
05.02.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Албена Мутанова – Ръководител Учебен отдел, НСА , тел 0898 776625 uchebenotdel@nsa.bg
05.02.2020 Начална страница на документацията за участие
05.02.2020 Обява за събиране на оферти ЗП-129/05.02.2020 г. Услуга по чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, с основен код 79800000
 
 
Facebook Twitter Share