НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7795256 Картинка 4215988 Картинка 3801989 Картинка 10863211 Картинка 12268096 Картинка 4905139 Картинка 1202068 Картинка 2804192 Картинка 10370903 Картинка 6185399

Профил на купувача

Архив

Досие на СО с ID

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 13.02.2020
Предмет: Събиране на оферти - Доставка на нов лек автомобил
Състояние: Прекратена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
26.02.2020 Съобщение за прекратяване възлагането на поръчка ИЗХ-226/26.02.2020
13.02.2020 Проект на договор
13.02.2020 Ценово предложение
13.02.2020 Техническо предложение
13.02.2020 Техническа спецификация
13.02.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Николай Янев– Ръководител Служба „Автотранспорт“ , НСА „Васил Левски”, София, Студентски град, п.к.1700, ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21, niki.yanev@abv.bg
13.02.2020 Начална страница на документацията за участие
13.02.2020 Обява за събиране на оферти ЗП-173/13.02.2020 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с основен код 34111000
 
 
Facebook Twitter Share