НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6695605 Картинка 8225804 Картинка 5645277 Картинка 10054914 Картинка 11583664 Картинка 10216759 Картинка 8610276 Картинка 7803111 Картинка 10405200 Картинка 6448120

Профил на купувача

Архив

Досие на СО с ID 9096669

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 26.02.2020
Предмет: Събиране на оферти - Доставка на нов лек автомобил
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
19.05.2020 Информация за приключил договор
01.04.2020 Договор ОП-10/01.04.2020 г. , Еуратек Ауто ООД, ЕИК: 175190739, код 34111000
19.03.2020 Протокол на комисия - СЛ-1055/19.03.2020 г.
10.03.2020 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-258/10.03.2020 г.
26.02.2020 Проект на договор
26.02.2020 Ценово предложение
26.02.2020 Техническо предложение
26.02.2020 Техническа спецификация
26.02.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Николай Янев– Ръководител Служба „Автотранспорт“ , НСА „Васил Левски”, София, Студентски град, п.к.1700, ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21, niki.yanev@abv.bg
26.02.2020 Начална страница на документацията за участие
26.02.2020 Обява за събиране на оферти ЗП-266/26.02.2020 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с основен код 34111000
 
 
Facebook Twitter Share