НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7453687 Картинка 6576546 Картинка 4281584 Картинка 4205931 Картинка 11406950 Картинка 1090660 Картинка 3647753 Картинка 2052193 Картинка 143057 Картинка 11661327

Профил на купувача

Архив

Досие на СО с ID 9096791

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 04.03.2020
Предмет: Събиране на оферти - Подмяна на два броя пътнически асансьори
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
25.08.2021 Информация за приключил договор
28.04.2020 Договор ОП-12/28.04.2020 г. Гордил ООД, ЕИК: 131370988, код: 42416100
25.03.2020 Протокол на комисия СЛ-1070/25.03.2020 г.
18.03.2020 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-285/18.03.2020 г.
04.03.2020 Проект на договор
04.03.2020 Ценово предложение
04.03.2020 Техническо предложение
04.03.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
04.03.2020 Начална страница на документацията за участие
04.03.2020 Обява за събиране на оферти ЗП-283/04.03.2020 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с основен код 42416100
 
 
Facebook Twitter Share