НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11678858 Картинка 7169795 Картинка 6539427 Картинка 55473 Картинка 6309844 Картинка 7520621 Картинка 7320646 Картинка 7636239 Картинка 4896911 Картинка 284307

Профил на купувача

Архив

Досие на ОП с ID 967304

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 23.03.2020
Предмет: Обществена поръчка - Доставка и монтаж на обзавеждане за студентско общежитие бл.15- АОП-00566-2020-0004
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
09.12.2021 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-787/09.12.2021 g.
29.07.2020 Договор ОП-19/21.07.2020 г. с Амо ЕООД, ЕИК:831589871, с код 39143000
29.07.2020 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-548/27.07.2020
17.06.2020 Решение за класиране ЗП-593/17.06.2020 г.
17.06.2020 Доклад на комисия СЛ-1855/17.06.2020 г., ведно с Протоколи 1 и 2 на Комисия
30.04.2020 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация ЗП-427/27.04.2020 г.
26.03.2020 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
26.03.2020 Проект на договор
26.03.2020 Техническа спецификация
26.03.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Кристиян Сотиров, Ръководител служба "Студентски общежития" – гр. София, Студентски град, НСА „Васил Левски“, тел: 0892 299743 krsotirov_nsa@abv.bg
26.03.2020 Начална страница на документация
26.03.2020 Обявление за ОП ИЗХ-290/23.03.2020 г. - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
26.03.2020 Решение за откриване на ОП ЗП-389/23.03.2020 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с код: 39 143 000
 
 
Facebook Twitter Share