НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11533766 Картинка 7753088 Картинка 5687590 Картинка 11035774 Картинка 4808358 Картинка 242921 Картинка 5990965 Картинка 99075 Картинка 4158489 Картинка 11520673

Профил на купувача

Архив

Досие на ПС с ID 976669

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 12.05.2020
Предмет: Публично състезание - Ремонт на Плувен басейн
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
08.03.2021 Обявление за приключване на Договор ОП-20/22.07.2020 г. с Тиенгруп Метал ЕООД, ЕИК: 204969130, с код 45453000, за обособена позиция: №1 Строително ремонтни работи по сградата
20.10.2020 Обявление за приключване на Договор ОП-21/22.07.2020 г. с Вебаком Про ООД, ЕИК: 203455286, за обособена позиция: №2 Профилактика и ремонт на коритото и системите на басейна
10.09.2020 Договор ДИ-48/09.09.2020 г. Пипбрадърс ООД, ЕИК:130978197, по Обособена позиция №5 „Доставка и монтаж на система за управление на филтърната инсталация“, код:42912350
04.09.2020 Договор ДИ-47/04.09.2020 г. Таско ЕООД, ЕИК:203642542, , по Обособена позиция №7 „Доставка и монтаж на сауна“, код:45211370
26.08.2020 Договор ДИ-42/26.08.2020 г. Делфина ООД, ЕИК:130050795, , по Обособена позиция №6 „Доставка на стартови блокчета“, код:43324100
25.08.2020 Договор ДИ-41/25.08.2020 г. с Рувекс АД, ЕИК:131460040, , по Обособена позиция №3 „Доставка и монтаж на соларна инсталация за подгряване на вода“, код:09331100
21.08.2020 Договор ДИ-40/19.08.2020 г. с Джесика-София ООД, ЕИК:121172431, , по Обособена позиция №4 „Доставка на смесители и санитарно оборудване“
27.07.2020 Договор ОП-21/22.07.2020 г. с Вебаком Про ООД, ЕИК: 203455286, с код 45212212, за обособена позиция: №2 Профилактика и ремонт на коритото и системите на басейна
27.07.2020 Договор ОП-20/22.07.2020 г. с Тиенгруп Метал ЕООД, ЕИК: 204969130, с код 45453000, за обособена позиция: №1 Строително ремонтни работи по сградата
27.07.2020 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-546/27.07.2020 г.
03.07.2020 Съобщение ИЗХ-482/03.07.2020 г. по чл.43, ал.4 от ЗОП до "Спа лукс" ООД
19.06.2020 Решение за определяне на изпълнител ЗП-626/19.06.2020 г.
19.06.2020 Протокол №5 на комисия СЛ-1891/19.06.2020 г. по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, ведно с Протоколи от 1 до 4
12.05.2020 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
12.05.2020 Техническо предложение, ценово предложение и проект на договор по Обособена позиция № 2 „Профилактика и ремонт на коритото и системите на басейна”
12.05.2020 Техническо предложение, ценово предложение и проект на договор по Обособена позиция № 1 „Строително ремонтни работи по сградата”
12.05.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: отдел Капитално строителство на НСА София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408: инж. Владимир Ачов, 0893 338379, vladiachov@abv.bg и София бул. Прага 21 доц.Йордан Донев 0895 72 71
12.05.2020 Начална страница на документацията за участие
12.05.2020 Обявление за ОП ИЗХ-350/12.05.2020 г. - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
12.05.2020 Решение за откриване на ОП ЗП-439/12.05.2020 г., Строителство с основен код 45000000
 
 
Facebook Twitter Share